Lepingust taganemine, kvaliteetse kauba tagastamine:

 1. www.minu.coffeeaddress.ee ostjal („Ostja“), kes on tarbija (füüsiline isik), on õigus põhjendusi esitamata tagastada Kaup 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, kui seda pole kasutatud, rikutud või selle välimus pole sisuliselt muutunud, st kauba või selle pakendi välimus piirdus sellega, mis oli vajalik saadud kauba vaatamiseks. Ostja peab seda õigust kasutama vastutustundlikult ja tagastama toote originaalpakendis ning tagastama kõik toote komponendid. Kauba tagastamise kulud peab kandma Ostja.
 2. Kaup tuleb tagastada OÜ Coffee Address kontorisse.
 3. Tagastatava Toote kättesaamisel ja selle kvaliteedi hindamisel maksab Müüja Ostjale Toote ja selle kättetoimetamiskulude eest raha tagasi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Toote tagastamisest. Kui tagastatakse ainult osa Kaupadest, hüvitatakse kohaletoimetamiskulud ainult juhul, kui sama tellimuse teistele Kaupadele eraldi ostes kehtiks madalam tariif kui Kauba koos tagastatud kaubaga ostmisel rakendatud tariifile ja ainult ulatuses, mis on võrdsed selle tariifide erinevusega. Kui valiti mõni muu kauba tagastamise viis, mis erineb Müüja pakutavast, mille tagajärjel tekkisid ebaproportsionaalsed ja suuremad kulutused, ei ole Müüja kohustatud selliseid tagastamiskulusid katma.
 4. Toode tuleb tagastada originaalpakendis (koos juhiste ja garantiikaardiga, kui nimetatud dokumendid tarniti koos tootega). Tagastamisel tuleb esitada käibemaksuarve ja esitada tellimuse number.
 5. Ostja vastutab tagastatud Kauba täieliku komplekti eest. Kui toode pole komplekteeritud, ei aktsepteeri Müüja tagastatud kaupu.

 

Mitterahuldava kvaliteediga või mittetäielikult komplekteeritud kaubad:

 1. Kaupade fotod on ainult illustratiivsed, originaalsed tooted võivad erineda näidatutest. Esitatud fotosid ei saa kasutada nõuete aluseks. Toodet peetakse nõuetele vastavaks, kui see vastab veebipoes toodud näidisele, mudelile või kirjeldusele.
 2. Kui tarnitud on sobimatu kvaliteediga kaup, saab Ostja pöörduda SIA Coffee address kontorisse või saates e-kirja aadressile info@coffeeaddress.ee.
 3. Ostja, kes soovib esitada kaebuse ebakvaliteetse või mittetäieliku kauba kohta, võib seda teha OÜ Coffee address kontorisse või saates e-kirja aadressile info@coffeeaddress.ee
 4. Kaebuse esitamisel peab Ostja esitama järgmise teabe: Toote tellimuse number; Tuleb näidata/nimetada Kauba defekt, kahjustuse tunnused või puuduv osa; Tuleb esitada muid tõendeid, näiteks, kauba foto, foto defektikohast (kui see on mehaaniline kahjustus ja sellest on võimalik teha foto), foto kauba pakendist jne.
 5. Kaebuse esitamisel peab Ostja märkima pretensiooni lahendamise ühe viisi: Müüja mõistliku aja jooksul hüvituseta peab kõrvaldada Toote nõuetele mittevastavuse - puuduseid, kui puuduseid on võimalik kõrvaldada; vastavalt vähendada ostuhinda; asendada Toode sarnase sobiva kvaliteediga Tootega, välja arvatud juhtudel, kui puudused on väikesed või need on põhjustanud Ostja;. üles öelda Leping ja tagastada Ostjale Toote eest makstud summa, kui ebakvaliteetse Kauba müük on tellimuse oluline rikkumine.
 6. Nõude läbivaatamisel tuleb vastus anda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.  Raha tagasimakse korral hüvitab Müüja Ostjale Toote ja selle kohaletoimetamise kulud. Kui tagastatakse ainult osa Kaupadest, hüvitatakse kohaletoimetamiskulud ainult juhul, kui sama tellimuse teistele Kaupadele eraldi ostes kehtiks madalam tariif kui Kauba koos tagastatud Kaupadega ostmisel kohaldatavale tariifile ja ainult sellises ulatuses, mis on võrdne selle tariifide erinevusega.